Κοινωνική Ευθύνη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρική – κοινωνική ευθύνη του Εργαστηρίου Ψυχοκινητικής | Playgym™ ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις αξίες που διέπουν τον οργανισμό μας και όλη την Διεπιστημονική μας ομάδα.

Μέσα από:

- Δράσεις και εκδηλώσεις με:

  • Φιλανθρωπικά ιδρύματα (Make-a-Wish – Κάνε μία Ευχή Ελλάδος, UNICEF).
  • Τοπικούς φορείς της περιοχής μας και άλλους δήμους.
  • Συλλόγους γονέων σχολείων και παιδικών σταθμών.
  • Τον Σύλλογο Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών.
  • Γονείς (εκπαίδευση και ενημέρωσή σε κρίσιμα θέματα που αφορούν στα παιδιά).

- Συν-έργιες με άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς που αγκαλιάζουν το παιδί και τον γονέα και διαθέτουν κοινό όραμα να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

- Την παροχή εγκαταστάσεων, αξιολογητικού υλικού και ανθρώπινου δυναμικού για την πρακτική άσκηση φοιτητών από όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα.

- Διευκολύνσεις και άλλες παροχές με κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια, ανακουφίζοντας κάποιες  οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες.

Με την ίδια ευαισθησία, το Εργαστήρι Ψυχοκινητικής | Playgym™ προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους του, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, και φροντίζει ενεργά να διασφαλίσει ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον.

 

Κράτα το